sutern rings

در جستجوی دانش

آموزش زبان انگلیسی برای تمام مقاطع

آموزش زبان انگلیسی ( 2 ) 


آموزش لغات روزمره
Bound: محدود
We are bound by the government's pay policy
ما با سیاست های پرداختی دولت، محدود شده ایم
Speed : سرعت
I drove at great speed to get her.
با سرعت زیاد رانندگی کردم تا به او برسم
Satisfy: راضی کردن، خشنود کردن
He had not even been able to satisfy her simple needs.
او حتی نمیتوانست نیاز های ساده همسرش را برطرف کند
Collar: یقه لباس
... green and olive uniforms with white collars.
یونیفرم های سبز و زیتونی با یقه های سفید ...
آموزش یک اصطلاح کاربری
Take it on the : در رفتن
Poor Rich has always had his problems with the police. When he found out that they were after him again, he had to take it on the lamb. In order to avoid being caught and thrown in jail, he was forced to flee in a great hurry.
بیچاره ریچارد همیشه بـا پلیس مشکل داشته. وقتی فهمیـد که اونا دنبالش هستند، مجبـور شد در بره. برای اینکه گیر نیفته و تو زندون نیفته مجبور شد به سرعت فرار کنه.
آموزش گرامر - زمان حال استمراری
ساختار

coming

doing

going

taking

'm

am

I

're

are

you

we

they

's

is

he

she

it

کاربرد

1- برای بیان عملی که هم‌اکنون جریان دارد:

  • She is watching the TV.

  • He is working at the moment.


2- برای بیان عملی یا موقعیتی که در حال حاضر در حال وقوع می‌باشد، اما الزاماً در همین زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نیست:

  • I'm reading an exciting book.

  • He is learning Arabic.

(توجه داشته باشید که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوینده ممکن است در همین لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و یا اینکه ممکن است منظورش این باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)


3- برای بیان قراری تعیین شده در آینده:

  • I am meeting him at the park.


4- برای بیان کار یا شرایطی موقتی:

  • I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.(در حال حاضر در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم یک بهترش را پیدا کنم)

 

نکاتی در مورد هجی (افعال ing دار)

1- افعالی که به یک e ختم می‌شوند، آن e حذف می‌شود:

come, coming     take, taking     write, writing

ولی در مورد افعالی که به ee ختم می‌شوند، این قاعده صدق نمی‌کند:

agree, agreeing     see, seeing


2- در افعال یک بخشی (یک هجایی) که دارای یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

running, stopping, getting

ولی چنانچه حرف بی‌صدای آخر y یا w باشد، تکرار نمی‌شود:

showing, enjoying

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 12:39 ب.ظ | نویسنده: سید ابوالقاسم آل داود | چاپ مطلب 0 نظر

آموزش زبان انگلیسی برای تمام مقاطع

آموزش زبان انگلیسی ( 1 ) 

آموزش لغات ابتدایی
Pick: انتخاب کردن
Next time let's pick somebody else!
دفعه بعد باید فرد دیگری را انتخاب کنیم
Case: پرونده، سوژه
...one of the Sherlock Holmes' cases.... He had lost the case.
یکی از پروندهای شرلوک هولمز ... او سوژه را از دست داد
آموزش یک اصطلاح کاربری
Horse of a different color : یک موضوع دیگر، یک مطلب کاملاً متفاوت، وصله ناهمرنگ
Eric likes to play jokes on his friends, but he makes sure that nobody is hurt by any of his pranks. A prank that hurts someone is a horse of a different color! Being playful is one thing, but hurting someone by one's prank is quite a different matter.
اریک دوست دارد با دوستانش شوخی کند، اما مواظب است که کسی از شوخی‌های او ناراحت نشود. شوخی‌ای که کسی را ناراحت کند یک موضوع کاملاً متفاوت است. شوخ بودن یک چیز است و آزردن دیگری با شوخی چیز دیگری است.
آموزش تصویری لغات
آموزش گرامر - زمان حال ساده
ساختار
مفرد

go, play, don't work

I, you

goes, plays, doesn't work

he, she, it

جمع

go,

play,

don't work

we

you

they

کاربرد
زمان حال ساده یکی از متداول‌ترین زمانها در زبان انگلیسی می‌باشد که برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

1- برای بیان عملی که همیشه تکرار می‌شود، مانند یک عادت یا رسم:

go to school by bus. من با اتو بوس به مدرسه میروم | We get up at 7 AM. ما ساعت 7  صبح از خواب بیدار میشویم 


2- برای بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

The earth orbits the sun .زمین دور خورشید میچرخد | I come from Iran.من اهل ایران هستم 
Some animals migrate in winter. عضی از حیوانات در زمستان مهاجرت می‌کنند


3- برای بیان حقیقتی که برای مدتی (طولانی) دوام داشته باشد:

work in a shop. من در یک مغازه کار میکنم | She lives in a small cottage. او درون یک کلبه زندگی میکند

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 12:27 ب.ظ | نویسنده: سید ابوالقاسم آل داود | چاپ مطلب 1 نظر